The Data Strategy Playbook

«Data er den nye oljen» sa Gartner og World Economic Forum for noen år siden. Har du startet den digitale transformasjonen? Har du tatt inn over deg hva det betyr å være en del av en datadrevet organisasjon? Forstår du hva som må til og hvilke nye muligheter som åpner seg?

Kevin Fleet og John Gallant har sammen skrevet en guide for datadrevet strategi. Fleet er visepresidenten for profesjonelle tjenester i Informatica, mens Gallant er en fremtredende journalist og analytiker som har jobbet over 30 år i teknologibransjen. I guiden tar de for seg dagens store datarevolusjon ved å snakke med 10 utvalgte eksperter. Gjennom disse samtalene får de innblikk i det stadig skiftende landskapet, samt nye utfordringer og muligheter.

Store og små bedrifter begynner å forstå effekten og muligheten av å benytte data riktig. Her er potensialet nærmest uendelig. Det viktigste med å være datadrevet er å konstant måle, effektivisere og eventuelt automatisere forretningsprosesser, samtidig som en har et oppdatert risikobilde. Det å være datadrevet åpner for nye forretningsmodeller, kundeopplevelser og muligheter. Fleet forteller at data er ikke kun en støttefunksjon i bedrifter lengre, det er fremtiden.

Data driver den digitale transformasjonen, og majoriteten av denne transformasjonen handler om å overkomme utfordringer og finne nye muligheter. Noe som stadig fremkommer i guiden er derfor overgangen fra lokale- til skybaserte løsninger. Det blir blant annet nevnt at for at dataene skal være tilgjengelige i alle deler av bedriften, er det viktig med en god infrastruktur som tilbyr hybride løsninger som fungerer for alle parter involvert. I guiden finner vi også en rapport om investering i data som en konkurransefordel fra Gartner sitt CEB leadership council, hvor de trekker frem ulike problemstillinger og løsninger.

Ønsker du å lese hele guiden for en datadrevet strategi? Fyll inn skjemaet under for full tilgang.

The Data Strategy Playbook

A CIO's practical guide to driving change by John Gallant and Kevin Fleet.
LAST NED GRATIS

Vi i RAV jobber aktivt hver eneste dag med å hjelpe våre kunder med deres digitale reise.


Om forfatteren

Cathrine Thom

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen