Er du riktig lisensiert på IBM programvare?


RAV Norge AS hjelper deg med tjenester for å sikre at du er riktig lisensiert på IBM programvare. Hvis bedriften har IBM-software og lisensavtalen er basert på Processor Value Units (PVU), så er man pålagt eget regelsett for lisensstyring og lisens-dokumentasjon.


Følgende gjelder:

  • I utgangspunktet er man ved installasjon av PVU baserte lisenser på en server forpliktet til å ha lisenser for hele serverens totale antall PVU’er. Dette betegnes som Full Capacity.
  • Dersom man kun benytter deler av serveren (Sub Capacity) til PVU-lisenser, betaler man bare ihht. Sub Capacity PVU-lisensvilkår. Dette gjelder hvis man benytter virtualisering av servere med f.eks. VMware, HyperV eller andre virtualiseringsverktøy. En betingelse fra IBM for å kunne benytte Sub Capacity-reglene er at kunden bruker IBM License Metric Tool (ILMT) og generere rapporter minst hvert kvartal, sende dem til oss og selv oppbevare disse i en periode på minst to år, samt på forespørsel gjøre disse rapportene tilgjengelige for IBM.
  • Hvis IBMs krav ikke oppfylles og ILMT rapporter ikke kan fremvises så vil IBM betrakte installasjonen som Full Capacity og kreve lisensbetaling i henhold til dette.

Det er unntak hvor man ikke trenger å installere ILMT. Disse er:

  • Virtualiseringsverktøyet støttes ikke av ILMT. Dette skal dokumenteres
  • Hvis kunden har færre enn 1.000 ansatte og kontraktører (med unntak av IT Service Providers).
  • Hvis det er mindre enn 1.000 PVU’er samlet på alle fysiske servere
  • Hvis det lisensieres i henhold til ”Full Capacity” metoden.

For disse unntakene kreves da Manuelle rapporter ihht. IBMs regelverk. Merk at dersom kunden har outsourcet hele- eller deler av sine lisenser til en IT Service Provider, så er det et absolutt krav om bruk av ILMT uansett om man ville kommet inn under et av unntakene ovenfor.

Vi i RAV har spesialisert oss på bruk og oppsett av IBM License Metric Tool, så kontakt oss gjerne for et møte som kan bli svært viktig og lønnsomt for deg!

Kilde: