Strategisk Frokost

Et dypdykk i helhetlig risikostyring

26. oktober 2017, Skøyen

Møt eksperter innen risikostyring fra
Norges sjømatråd, SR-Bank, Gassco og KPMG

Hva kan din bedrift lære av landets beste innenfor risikostyring? Denne utgaven av Strategisk Frokost er for alle som interesserer seg for risikostyring, og bedriftsledere som ønsker å kartlegge og redusere risikobildet de står ovenfor. Med oss har vi noen av de fremste eksperter på området.

Innsikt fra fageksperter

Hør foredrag fra landets fremste foregangspersoner innen risikostyring.

Innovative metoder for risikostyring

Lær nye og innovative måter å jobbe med risikostyring på.

Erfaring- og idéutveksling

Bygg nettverk, diskuter idéer og utfordringer med andre som jobber med risikostyring.

Foredragsholdere

6 fageksperter. 6 viktige innblikk.


Rune Andersen

Partner i RAV

Tor Inge Vasshus

CEO og Founder – Corporater

Erik Arvnes

Leder for fagområdet gransking og compliance i KPMG

Børge Grønbech

Risk Manager i Norges Sjømatråd

Lars Bjarne Røvang

Senior Rådgiver – Risk Management i Cassco

Frode Bø

Konserndirektør for Risikostyring i Sparebank 1 SR-Bank

Program

(Klikk på overskriftene for å lese mer)


Rune Andersen | Partner | RAV Norge AS

Risikostyring er en sentral del av virksomhetsstyringen. Rune forteller hvordan risikostyring kan kobles mot oppfølgingen av strategiske mål.

Rune Andersen er partner i RAV og leder fagområdet performance management. Han har erfaring fra utvikling av løsninger innen virksomhetsstyring, herunder implementering av mål- og risikostyring som ledelses- og arbeidsform.


Tor Inge Vasshus | CEO | Corporater

Tor Inge har 300 reisedøgn i året og er «hands on» både kunder og teknologi verden rundt. Han vil gi oss et innblikk i hvilke trender som utspiller seg innen dette fagområdet, både nasjonalt og internasjonalt.

Tor Inge Vasshus er CEO i Corporater.


Erik Arvnes | Leder for fagområdet gransking og compliance | KPMG
Erik vil gi en kort innføringi hvordan KPMGs granskingsenhet bistår virksomheter i inn- og utland i sitt arbeid med anti-korrupsjon og mislighet, og hvordan dette arbeidet henger sammen med risikokultur.

Erik Arvnes er leder for fagområdet gransking og compliance i KPMG og har spesialkompetanse innen anti-korrupsjon, varsling og granskninger, samt risikostyring av tredjeparter.


Børge Grønbech | Risk Manager | Norges Sjømatråd
Norges sjømatråd jobber på vegne av hele den norske sjømatbransjen med å styrke norsk sjømat sitt omdømme og posisjon i både hjemmemarked og mange markeder på verdensbasis. Hovedinnsatsen rettes mot den internasjonale arenaen med ulike kulturer, målgrupper og arbeid med ulike medier. Med dette som utgangspunkt vil Børge Grønbech dele noen av sine erfaringer fra arbeidet med risikostyring.

Børge Grønbech har lang fartstid, og har hatt ulike posisjonen i Sjømatrådet med blant annet utenlandsopphold og hovedansvar for Sjømatrådets markedsinvesteringer. Grønbech jobber for tiden med risikostyring i Sjømatrådet.


Lars Bjarne Røvang | Senior Rådgiver – Risk Management | Gassco
Gassco har hatt fokus på risikostyring over lengre tid og har gjort seg en del erfaringer i forhold til hva som fungerer og ikke fungerer i kartlegging og påvirkning av risikobildet organisasjonen står ovenfor. Lars Bjarne forteller hvordan Gassco arbeider med risikoer, både i framtidig og nåværende perspektiv. Han vil forklare hvordan Gassco har innført nye begreper i risikostyringen internt og hvordan de prøver å endre fokus mot fremvoksende risikoer.

Lars Bjarne har lang fartstid innenfor risiko- og sikkerhetsfaget, både fra akademia og næringslivet ved selskaper som Statoil og Gassco


Frode Bø | Konserndirektør for Risikostyring | Sparebank 1 SR-Bank
SR-Bank har jobbet målrettet med å bygge en sunn risikokultur som en del av sin av satsning innen risikostyring over lang tid. Frode vil gi oss innblikk i hvordan SR-Bank har gått frem, hva de har oppnådd med arbeidet, og hvorfor de ser på dette arbeidet som så avgjørende for banken.

Frode Bø er konserndirektør for risikostyring i SpareBank 1 SR-Bank. Frode Bø har også i seks år vært tilknyttet Universitetet i Stavanger som 1. amanuensis II ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.Meld deg på
0
Innflytelsesrike fedragsholdere
0
Aktuelle tema innen risikostyring
0
Sentrale bedriftsledere

Partnere


 
 

Meld deg på #strategiskfrokost


Sted

Karenslyst allé 9c, 0278 Oslo