Smidige løsninger og den digitale transformasjonen

Det snakkes mye om smidige løsninger. Virksomhetsstyring blir stadig viktigere. Planleggingen gjøres om til kontinuerlige prosesser. Man må ta hensyn til både «in-house» informasjon og ustrukturert informasjon (blogger, sosiale medier og andre nettkilder). De nye smidige verktøyene skal produsere planer og avanserte analyser ut fra et hav av informasjon. Men, verktøyet i seg selv er derimot ikke nok. For å lykkes må man ha engasjerte pådrivere, ledere som forstår selve transformasjonsprosessen, og ikke minst kompetente medarbeidere med et utpreget analytisk tankesett.

Smidige verktøy kontra rigide verktøy

Etter mitt skjønn representerer tunge ERP-løsninger den mer «rigide verden». De håndterer primært virksomhetens finans- og regnskapstall. Strukturene som ligger i bunnen er ofte komplekse og svært vanskelige å forstå. Å gjøre endringer er dermed kostbart, og det tar ofte lang tid å implementere.

Smidige verktøy må derimot kunne tilpasses kontinuerlig. De må være i takt med både endringer i forretningsmodeller og behov for mer avanserte analyser og prediksjoner. Våre (RAV) smidige verktøy gjør dette ved å være genuint fleksible og muliggjør avansert analyse, simulering («what-if») og prognostisering. En modellerer forretningsprosesser og legger til regler for kalkulering på en intuitiv måte. For å bygge avansert beslutningstøtte bevares enkelheten så langt det lar seg gjøre. Smarte algoritmer er ofte kompliserte nok i seg selv, om en ikke i tillegg må lete i kompliserte datastrukturer med lykt og lupe etter nødvendig informasjon.

Den digitale transformasjonen

Digital transformasjon bør starte med å etablere en felles forståelse for nødvendigheten av å gjøre en endring, og at det haster med å få endringen implementert. Dette er ikke ett enkelt prosjekt, men en kontinuerlig prosess som krever tett oppfølging og ikke minst sterk forankring hos ledelsen. Dette er den moderne «Lean» i praksis., en prosess som er bedre tilpasset ikke minst digitaliserte virksomheter. I den «agile» verden skal det fortsatt vaskes og ryddes, men det gjelder i all hovedsak på informasjonssiden, og ikke (som i Lean sin opprinnelse) effektivisering av produksjonslinjer og lignende. RAV Norge bistår gjerne i denne prosessen.

ERP-løsninger

Utviklingen av ERP-løsninger har nå pågått i mange år og er trolig noe av mest komplekse vi noensinne har laget. Tar vi en tur ned i dypet, under selve grensesnittet, dit de færreste har satt sine sko, oppdager man et byggverk større enn noe annet. Opptil tusenvis av tabeller, «views», indekser, funksjoner, prosedyrer og andre objekter gjør at vi ofte famler i mørket etter meningen med informasjonen. Alt henger sammen (det gjorde i hvert fall det i starten), og etter som tiden går og nye programmerere kommer til, bygges det gradvis på med ny funksjonalitet. Dette gjør naturligvis løsningen enda mer kompleks. Til slutt tør man rett og slett ikke å gjøre de store endringene lenger, i fare for å ødelegge for noe annet. Smidigheten og kvaliteten forringes gradvis.

Integrasjon

Smidige verktøy må lett kunne integreres mot ulike kilder, også mot ERP-løsninger. Det bør være et krav fra kunden at ERP-leverandører har låst opp løsningen med et åpent grensesnitt (API), slik at man lett kan komme til den forretningskritiske informasjonen man måtte ønske. Vi bør også kunne lagre tilbake informasjonen som ERP-løsningen måtte behøve, for at helheten skal kunne fungere optimalt.

Kompetanse

Den smidige verden tiltrekker seg i dag svært høyt kvalifisert kompetanse; personer med et analytisk tankesett som utfordres av å utvikle avanserte algoritmer for analyse og prediksjon.  Vi i RAV har flere konsulenter som dedikerer all sin tid til statistikk, prediksjon, maskinlære og «data science». Vi har også erfarne prosjektledere, ETL-eksperter og modelleringskonsulenter. Sammen med våre kunder skal vi bygge løsninger og skaffe kompetanse som gjør at vi sammen kan forutsi fremtiden med enda høyere grad av presisjon.

Oppsummering

Sett et skille mellom rigide og smidige verktøy. La tunge transaksjonsbaserte løsninger ta hånd om det de alltid har gjort, det administrative. Dette er de flinke til. Oppdater dem med nye skatte- og avgiftsregler, kontoplaner, regler for beregning av lønn med mer, men ikke prøv å gjøre disse verktøyene smidige. Det kan bli svært dyrt og ineffektivt. “Agility Is The Key To Accelerating Digital Transformation” sier Daniel Newman i The Forbes.

Innføring av smidige løsninger krever en annen tilnærming enn innføring av statiske løsninger hvor rammene gjerne er klart definert. Vi i RAV har lang erfaring med innføring av smidige løsninger, og hvordan man lykkes med dette. Vi bidrar gjerne med prosjektledelse og endringsledelse, i tillegg til selve implementeringen.


Om forfatteren

Reidar Kjørsvik

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen