RAV Inspirasjonsforum 2019

Torsdag 12. september
RAV Norge AS, Karenlyst allé 9c, Skøyen


Agenda


Det tas forbehold om at det kan forekomme endringer i agendaen

11:30
Registrering og lunsjbuffet
Digitalisering – Godt eller dårlig?

Den digitale hverdagen kan være skremmende. Hvordan blir fremtiden? Hvem vinner krigen? Og hvordan verner vi våre bedrifter og våre data, samtidig som vi legger til rette for gode prestasjoner. Må vi ofre etikk og moral i den fremtidige digitale hverdag? Og hva er etisk prestasjonsledelse?

Henrik Syse, Philosopher and Research Professor @ PRIO

Fremtidens mobilitet er smart, delt og grønn

Frode Hvattum er strategisjef i Ruter. Han har de siste fem årene jobbet med temaene offentlig transport, digitalisering i transportsektoren, kombinert mobilitet, elektrifisering av buss og båtflåten og bærekraft. Han er også styreleder av WWF Norge og er lidenskapelig om å drive positive endringer i samfunnet, med fokus på mobilitet og miljø. Tidligere har Frode jobbet hos Accenture der han bygget opp og ledet Accentures enhet for Sustainability Services i Norden, med fokus på smart by, sirkulær økonomi, klimaendring og bærekraftstrategi.

Frode Hvattum, strategisjef i Ruter

Dialog på scene
Statnett: Hvordan gjøre helhetlig risikostyring verdiskapende?

Statnett har gjennomført en reise over flere år hvor vi har konsolidert og standardisert måten vi jobber med risiko på gjennom å bygge og implementere et felles rammeverk. Vi har gått gjennom og landet diskusjoner rundt risikoappetitt, matriser, konsekvensskalaer, aggregering/gruppering av risiko og verktøydiskusjoner. Vi har også det siste året jobbet med å skape sammenheng mellom risiko- og målstyringen i Statnett for å prøve å snu risikostyringen fra en rapporteringsprosess som gir begrenset verdi til en styringsprosess som bygger oppunder gode resultater. Innlegget vil beskrive reisen vi har vært gjennom og hvilke utfordringer og muligheter vi nå ser når vi har begynt å implementere den nye prosessen.

Christine Markussen Heyerdahl, Risk Manager @ Statnett

DNV GL: Erfaringer med Big Data Management i en hybrid verden

DNV GL har utviklet en dataplattform for sikker deling og kvalitetssikring av kundedata. Denne plattformen er en kombinasjon av skybaserte og lokale løsninger. I min presentasjon forklarer jeg hvorfor Big Data Management er en av de viktigste komponentene for å koble datakilder, klargjøre data for analyser, samt vurdere og overvåke datakvalitet.

Jørgen Stang, Data Scientist @ DNV GL

Kunde-case: TBD

Denne blir annonsert etter sommerferien

TBD

Er du datadrevet?

Hver dag må vi ta ulike beslutninger. Noen tar vi raskt, andre bruker vi lengre tid på. I en hektisk hverdag er det viktig å stole på det beslutningsgrunnlaget som blir presentert. Nøkkelen er datakvalitet og dataforståelse. En trent datadrevet organisasjon, vil bruke data som alle forstår og har eierskap til gjennom hele prosessen. Da er koblingen mellom data, prosess og mennesker viktig.

Sven Ove Hølland, Daglig leder i RAV

16:00
Slutt

RAV Inspirasjonsforum er et kostnadsfritt arrangement der våre kunder og kontakter treffes for uhøytidelig nettverksbygging og idéutveksling.

Vet du om noen som vil være med? Fortell dem!

Til orientering
Arrangementet er hovedsakelig for potensielle og eksisterende kunder av RAV. Konkurrenter vil denne gangen ikke ha anledning til å delta.