RAV Inspirasjonsforum 2018

Tirsdag 11. september
RAV Norge AS, Karenlyst allé 9c, SkøyenAgenda


12:00
Registrering og lunsjbuffet
13:00
Velkommen
13:15
Ledelse i digitaliseringens tid

Dr. Silvija Seres er en akademisk techie med bakgrunn i bedriftledelse. Med sin helt spesielle evne til å gjøre ting jordnært, reelt og forståelig, handler Silvija Seres foredrag om digitalisering og teknologisk omstilling.

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi leder, og hvordan vi er.

Silvija Seres foredrag ser på hva som skjer i denne store teknologidrevne omveltningen av alle næringer og samfunn, og hvordan vi kan best tilpasse oss og drive denne endringsreisen på en konstruktiv måte som ledere og ansatte.

Dr. Silvija Seres

14:00
Reisen til digitalt nirvana

Et dykk inn i tankesett og konsepter for den digitale reisen selskaper og bedrifter står ovenfor. Vi vil gå innom temaer som relevansen mellom instrument bygging og skytjenester, Internet of Things, sikkerhet, kunstig intelligens, bots og verdens undergang.

Kristian er spesialist innen digital transformasjon i Microsoft og jobber med Intelligent Cloud, Artificial Intelligence (AI), Internett of Things (IoT) og Business Applications. Leder et team av høyt kvalifiserte løsningsrådgivere og eksperter over hele Microsoft løsningsporteføljen.

Kristian Heim, Head of Technical Sales i Microsoft Norge

14:30
Pause
15:00
Kunde-snapshot: Statnett

(Beskrivelse under utarbeidelse)

Morten Småstuen, Head of Department i Statnett SF

15:20
Kunde-snapshot: Statsbygg

(Beskrivelse under utarbeidelse)

Anett Andreassen, Prosjektdirektør Digibygg i Statsbygg

15:40
Kunde-snapshot: TBD

 

 

16:00
Slutt

Det tas forbehold om at det kan forekomme endringer i agendaen

RAV Inspirasjonsforum er et kostnadsfritt arrangement der våre kunder og kontakter treffes for uhøytidelig nettverksbygging og idéutveksling.

Vet du om noen som vil være med? Fortell dem!

Til orientering
Arrangementet er først og fremst for eksisterende – og potensielle kunder av RAV. Konkurrenter vil ikke ha anledning til å delta.