Performance Reporting and Scorecarding

Vi leverer et styringssystem som legger til rette for operasjonalisering av strategi, mål, resultatmål, styringsparametere og tiltak. Dette kan leveres både som «on-premise» eller som en skybasert løsning.

Verktøyet har god funksjonalitet for risikostyring som en integrert del av virksomhetsstyringen, og støtter aggregering av kvantitativ og kvalitativ informasjon fra underliggende organisasjoner til overordnede organisasjoner. Hent og send data enkelt mellom løsningen og andre datakilder. Løsningen kan også utvides med bedre rapportering og forståelse ved å ta i bruk embedded analytics. Dermed får du tilpassede analyser direkte inn i grensesnittet du jobber i.

Løsningen legger spesielt til rette for prosjektstyring, med tilhørende underaktiviteter. Dersom man for eksempel ønsker å følge opp arbeidet med GDPR, vil verktøyet være perfekt det.