Financial Close, Regulatory and Management Reporting

Våre konsolideringsløsninger gir konsernregnskapssjefen kontroll og forutsigbarhet med konsernrapporteringen i en integrert og skalerbar løsning. 

Løsning inneholder mye innebygd logikk og automatisering. F. eks. omregning fra lokal valuta til konsernvaluta, eliminering av mellomværende og intern fortjeneste, beregning og eliminering av effekter av oppkjøp fra oppkjøpsanalyser (revisjonsspor), håndtering av tilknyttet selskap og minoritet. I tillegg til strukturerte standardrapporter har løsningen full Excel funksjonalitet. I tillegg støttes bla. datafangst, sporbarhet og sikkerhet, samt operasjonell rapportering og styring.

Våre konsulenter har lang erfaring fra konsernfunksjoner, revisjon og implementering og support av konsolideringsløsninger. Vi sikrer også en smidig og transparent prosess fra gammel til ny løsning.