Performance Management

Performance Management handler om å gjennomføre aktiviteter og sette inn tiltak som sikrer at avdelingens og bedriftens mål oppnås. For at dette kan bli virkelighet, er det nødvendig med et godt datagrunnlag og gode verktøy. På denne siden skal vi se litt på hvilke løsninger RAV kan tilby. Innenfor Performance Marketing leverer vi løsninger innen følgende segmenter:

Plan and Predict

Nye forretningsmodeller, globalisering og innovasjon gjør at det stilles strengere krav til bedrifters evne til å tilpasse seg omgivelsene. For å opprettholde konkurransekraft må prosesser utføres raskere, mer kostnadseffektivt og med redusert ressursinnsats.

Våre løsninger innen planlegging og prediksjon kan skreddersys for ditt foretak så du får nøyaktig den informasjonen som du trenger, når du faktisk trenger den. Løsningene sikrer sporbarhet, skaper fleksibilitet og gir deg solid oversikt.

Les mer om Plan and Predict
Profilbilde av Rune Andersen

Rune Andersen

Partner


Profilbilde av Benny Simensen Rasmussen

Benny Simensen Rasmussen

Salgsrådgiver


Profitability Modeling and Analysis

Lønnsomhetsmodellering og analyser er nødvendig for å skape innsikt, konkurransefortrinn og resultater. Å analysere data og lage modeller basert på virksomhetens produkter, segmenter, kunder og distribusjonskanaler vil gi deg bedre kontroll og en dypere forståelse av lønnsomheten og forbedringsområder.

Presise, relevante og dynamiske analyser danner et godt beslutningsgrunnlag for strategiske og taktiske veivalg. Dette er viktig for å kunne overleve i en hektisk og rask endret konkurransesituasjon.

Les mer om Profitability Modeling and Analysis
Profilbilde av Rune Andersen

Rune Andersen

Partner


Profilbilde av Benny Simensen Rasmussen

Benny Simensen Rasmussen

Salgsrådgiver


Financial Close, Regulatory and Management Reporting

Stadig kortere rapporteringsfrister krever effektive prosesser, kraftfulle og fleksible arbeidsverktøy for datafangst, konsolidering og analyser. For at det legale konsernregnskapet skal tilfredsstille styre-, markeds- og myndighetsrapportering kreves det god struktur i grunndata, god kontroll på ulike nivåer i form av sporbarhet, gode rapporterings-muligheter, samt forståelige og fleksible rapporter med «drill-down».

Løsningen skal også støtte driftsrapportering i alternative dimensjoner og gjøre finansiell rapportering til en sømløs og integrert prosess.

Les mer om Financial Close, Regulatory and Management Reporting
Profilbilde av Sven Ove Hølland

Sven Ove Hølland

Partner / Daglig leder


Profilbilde av Benny Simensen Rasmussen

Benny Simensen Rasmussen

Salgsrådgiver


Performance Reporting and Scorecarding

Performance Reporting and Scorecarding handler om å få alle til å gå i samme retning. Se fremover, motivere, og gjøre de riktige beslutningene. Sagt på en annen måte, må vi synliggjøre sammenhenger mellom strategi og mål, oppfølging av styringsparametere og de tiltakene som skal til for å nå målene.

Dette brytes ofte ned til følgende undernivåer: strategikart, perspektiver, styringsparametere/ indikatorer, risiko og tiltak og forbedringsprosjekter. Summen av dette muliggjør kontroll og økt felles forståelse i alle ledd.

Les mer om Performance Reporting and Scorecarding
Profilbilde av Sven Ove Hølland

Sven Ove Hølland

Partner / Daglig leder


Profilbilde av Benny Simensen Rasmussen

Benny Simensen Rasmussen

Salgsrådgiver