Performance Management

Performance Management handler om å gjennomføre aktiviteter og sette inn tiltak som sikrer at avdelingens og bedriftens mål oppnås. For at dette kan bli virkelighet, er det nødvendig med et godt datagrunnlag og gode verktøy. På denne siden skal vi se litt på hvilke løsninger RAV kan tilby. Innenfor Performance Marketing leverer vi løsninger innen følgende segmenter:

Planning, Budgeting and Forecasting

Sentralt i enhver bedrift er planlegging, budsjettering og prognose. For at dette skal foregå på en måte som minimerer feil og forglemmelser er det viktig å bruke egnede verktøy. Verktøy fra RAV støtter planprosessen i alle deler av virksomheten, og gir deg full oversikt og sporbarhet. Våre løsninger kan skreddersys din virksomhets behov.

Les mer om våre løsninger for planlegging, budsjettering og prognose
Profilbilde av Rune Andersen

Rune Andersen

Partner


Profilbilde av Per-Christian Nilsen

Per-Christian Nilsen

Salgsrådgiver


Profitability modeling and analysis

For å få bedre innsikt i bedriftens virksomhet er lønnsomhetsanalyser et godt verktøy. Her vil fakta om lønnsomheten til produkter, distribusjonskanaler, kunder og segmenter vise seg.
RAV gir deg løsninger for å få bedre innsikt og beslutningsstøtte.

Les mer om Profitability Modeling and Analysis
Profilbilde av Fred Alveberg

Fred Alveberg

Partner


Profilbilde av Rune Andersen

Rune Andersen

Partner


Financial close, regulatory and management reporting

Det stilles store krav til finansielle kvartals- og årstall. Raskere og mer omfattende rapportering krever effektive interne prosesser og kraftfulle verktøy. Med løsninger fra RAV får konsernregnskapssjefen verktøyene som trengs for å analysere og selektere på en dokumenterbar og sporbar måte.

Les mer om Financial Close, Regulatory and Management Reporting
Profilbilde av Sven Ove Hølland

Sven Ove Hølland

Daglig leder


Profilbilde av Per-Christian Nilsen

Per-Christian Nilsen

Salgsrådgiver


Nyttige linker

Performance reporting and scorecarding

Et av de viktigste målene for vellykket ledelse er sammenhengen mellom strategi og
mål,samt det å følge opp styringsparametere og sette inn tiltak for å underbygge måloppnåelse. RAV Norge har verktøyene du trenger for god målstyring.

Les mer om Performance Reporting and Scorecarding
Profilbilde av Fred Alveberg

Fred Alveberg

Partner


Profilbilde av Sven Ove Hølland

Sven Ove Hølland

Daglig leder


Nyttige linker