Innovasjon – ikke nødvendigvis «invention»

Når vi snakker om innovasjon tenker vi ofte på en ny gjenstand eller teknologi som kan bidra til å gjøre hverdagen lettere, smidigere og kanskje til og med billigere. Men er dette egentlig tilfelle? Er det korrekt å tenke at for å lykkes med innovasjon må vi finne opp kruttet på nytt? Svaret på dette er nei, og jeg skal i dette blogginnlegget forklare hvorfor.

Ved siden av å være konsulent i grensesnittet mellom forretning og teknologi, studerer jeg deltid på BI hvor fokuset nå er på nyskaping og kommersialisering. Dette er de to grunnpilarene i innovasjon, og min oppfatning er at dette står høyt på agendaen hos de fleste. Utfordringen er at bedrifter ikke helt vet hvordan de skal gripe fatt i det svulmende begrepet innovasjon. Årsaken til dette kan ligge i at innovasjon omfatter alt fra ledelse og kultur, til verdiskaping og kommersialisering. Startups og gründere er ivrige til å satse på nye trender, produkter og teknologier, men ikke alle lykkes. Det er en langsom og svært krevende prosess å skape noe nytt og introdusere det til markedet. Studiet mitt har gitt meg en bedre forståelse av mekanismene som bidrar til at noen lykkes med innovasjon i større grad enn andre.

Innovasjon er å skape verdi på bakgrunn av nye ideer eller ved å kombinere kjente ideer og løsninger på en ny måte. Med andre ord behøver det ikke nødvendigvis være en ny gjenstand eller teknologi, men kan derimot være ny bruk av eksisterende gjenstander eller teknologier. Nøkkelen er at innovasjonen skal skape verdi ved å være nyttig for noen. I innovasjonsfaget skiller vi mellom organisasjoners innovasjonskapasitet og innovasjonsevne. Kapasiteten sier noe om potensialet for innovasjon og evnen sier noe om hvordan bedrifter kan dra innovasjonsaktiviteter i land. Uten kapasitet har du ikke evne, og uten evne får man ikke nyttiggjort kapasiteten. Samspill er derfor viktig. For å lykkes burde innovasjonsevnen veie tyngst når innovasjonsbudsjettet skal fordeles, men en kan likevel ikke se helt bort fra kapasiteten.

Det å innovere kan som nevnt tidligere bety at vi tar utgangspunkt i eksisterende teknologier og bruker de til nye formål. Et eksempel på dette er å bygge en plattform eller tjeneste som knytter alle teknologier, løsninger og gjenstander sammen. Hos RAV tilbyr vi akkurat dette. Våre løsninger kan settes opp til å opptre som en helhetlig plattform, slik at brukeren ikke opplever at det i utgangspunktet er flere ulike teknologier som er sydd sammen. Vi har ikke funnet opp kruttet på nytt, men vi innoverer på brukeropplevelser og kundereiser. RAV vil gjerne bidra inn i ditt møte med ny teknologi eller gi dine eksisterende løsninger en ny innpakning.

Ta kontakt i skjemaet under hvis dette høres spennende ut.


Om forfatteren

Jannicke Aarstad

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen