Datawarehouse

Det tradisjonelle datavarehuset har møtt sine begrensninger. Vi ser nå en eksplosiv vekst i datamengdene og det stilles krav til mer nær sanntidsdata, samt større grad av selvbetjening.

Veksten av data kommer hovedsakelig fra nye kilder som f. eks. værdata, kartdata, loggdata, sensorer (IOT) eller ustrukturerte data fra sosiale medier. Dette fører med seg utfordringer ved bruk av tradisjonell ETL (Extract, Transform and Load), men kan løses med streaming som tillater ETL i sanntid.

For datavarehuset er det viktig å ha et metodeverk som knytter dataene og forretningen sammen slik at man vet hvilke data man har, hva de betyr og hvor de kommer fra. Slik blir kvaliteten på løsningen mye bedre. Dette blir enda viktigere når kilder som sensordata, kartdata og ustrukturert data skal behandles og kobles sammen i ulike selvbetjente løsninger.