Data Integration

Ved å integrere data fra ulike kilder setter du data i en ny kontekst og gjør det lettere for brukerne å se sammenhenger. Dataintegrasjon løser opp siloer i mellom systemer og databaser og skaper en helhet som er større enn summen av delene.

Legen kan ikke diagnostisere influensa ved å måle feberen alene, men må kombinere feberen med andre symptomer og faktorer som alder, familiehistorie og om det nå er influensasesong.

Integrerte data gir mulighet til å stille nye spørsmål og er fundamentet som gjør det mulig å raskt ta i bruk nye analysemetoder og verktøy. Vi ser mulighetene i dine data og hvordan disse kan integreres og trekkes sammen med moderne API-er eller andre åpne data. Vi forstår både teknologien og forretningsmulighetene, og vil sammen med deg kunne navigerer riktig for å utnytte potensialet i systemene.