Data blending

Vi hjelper dere i gang med brukervennlige løsninger som enkelt lar analytikere selv sette opp modeller og arbeidsflyter som sammenstiller data uten bistand fra teknisk personell.

I denne sammenstillingen sørges det for at integrasjonsprosessen luker bort feil og mangler i datagrunnlaget. Videre kan man gjøre bearbeidinger, enten det dreier seg om enkle kalkulasjoner eller prediktive beregninger. Dermed vil sluttresultatet være lettere å bearbeide videre for analytikerne.

Med et team som innehar både teknisk kompetanse og dyp forretningsforståelse, hjelper vi våre kunder med å se muligheter og løsninger på de utfordringene en møter. Vi bidrar til at analytikerne kan stole på dataene, blir mer selvgående og får en enklere hverdag. Dermed får bedriften mer kostnadseffektive analyser.