Big Data

Data fra for eksempel sensorer, sosiale medier og gammel historikk, genererer så store mengder med data at det blir for kostbart å lagre disse i tradisjonelle databaseløsninger. Sammen med ustrukturert data, som ofte utgjør mer enn 80% av alle data, krever andre lagringsmetoder enn tradisjonelle tabellformat. Dette kan løses gjennom elastisiteten i cloud-løsninger og andre innovative lagringsteknologier.

Vi bistår våre kunder med å navigere gjennom jungelen av løsninger for innsamling, transformering og lagring av data. Gjennom ulike skyløsninger kan en håndtere de store datamengdene og ytelsen som behøves for å prosessere analyser. Vi bistår også i utvikling av analyser og implementering av ulike løsninger som kan hjelpe kunder og analytikere til å oppdage mønstre i data som du ikke var klar over eller hadde tilgang til tidligere.