Information Management

Information Management dreier seg om hvordan bedriften innhenter informasjon, oppbevarer informasjon, og fordeler informasjonen videre. Det er av høyeste viktighet at denne prosessen går som planlagt, og at ingen data tapes. Det er her RAV sine produkter kommer inn i bildet. Vi i RAV tilbyr en rekke løsninger som letter arbeidet med store og komplekse datamengder:

Datawarehouse

Datavarehus er en type databasesystem som søker å organisere data på en tematisk rettet måte. Med andre ord, å strukturere dataene, eller infrastrukturen, slik at de egner seg for videre behandling med et analyseverktøy. 

Tradisjonelt er et datavarehus bedriftens aktuelle og historiske data innen et eller flere fagfelt samlet på et sted. Dataene er tilrettelagt for rapportering. Dataene blir gjerne lastet inn i datavarehuset en gang i døgnet eller sjeldnere. Datavarehuset er en sentral del av bedriftens BI-løsning. 

Les mer om Datawarehouse
Profilbilde av Atle Melbo

Atle Melbo

Partner


Profilbilde av Bjørn Austrheim

Bjørn Austrheim

Salgsrådgiver


Big Data

Betegnelsen Big Data, eller stordata, brukes ofte når datamengdene blir så store og vokser så rask at det ikke lenger er mulig å prosessere de i tradisjonelle databaseløsninger. Det er ikke bare store volum, men høy frekvens og varierte data som kjennetegner stordata 

Mengden data som selskaper nå samler gir mange utfordringer, men også utallige nye muligheter for bedre innsikt og forståelseStordata i seg selv har ingen egenverdi, men gjennom intelligente algoritmer og uttrekk kan det bearbeides til relevant forretningsinnsikt.

Les mer om Big Data
Profilbilde av Fred Alveberg

Fred Alveberg

Partner


Profilbilde av Eskild Næss

Eskild Næss

Partner


Data Integration

Gjennom integrasjon av ulike datakilder leggegrunnlaget for mer avanserte og sammensatte analyserDermed berikes analysemulighetene med nye kontekster og nye spørsmål er klare til utforsking. 

Dataintegrasjon løser opp siloer mellom systemer og databaser og skaper en helhet som er større enn summen av delene. Vi erfarer at et gjennomprøvd metodeverk med tilstøtende løsninger er nøkkelen til suksess. Dette skapes gjennom korte sprinter sammen med kunde som viser nye resultater.

Les mer om Data Integration
Profilbilde av Atle Melbo

Atle Melbo

Partner


Profilbilde av Bjørn Austrheim

Bjørn Austrheim

Salgsrådgiver


Data Blending

Kombinering av informasjon fra ulike kilder og evnen til å raskt fremstille de, er ofte sentralt i en god analyse. Tradisjonelt har sammenstillingen vært forbeholdt den lokale Excel-guruen eller datavarehusforvalteren 

Excel gir ofte skjøre og komplekse løsninger som er vanskelige å justere på, mens det å gå via datavarehuset ofte er omstendelig prosess. Videre er dårlig datakvalitet en utfordring når data skal sammenstilles Data blending er svaret på alt dette – en brukervennlig sammenstilling av data som frigir mer tid til analyse. 

Les mer om Data blending
Profilbilde av Eskild Næss

Eskild Næss

Partner


Profilbilde av Bjørn Austrheim

Bjørn Austrheim

Salgsrådgiver