Information Management

Information Management dreier seg om hvordan bedriften innhenter informasjon, oppbevarer informasjon, og fordeler informasjonen videre. Det er av høyeste viktighet at denne prosessen går som planlagt, og at ingen data tapes. Det er her RAV sine produkter kommer inn i bildet. Vi i RAV tilbyr en rekke løsninger som letter arbeidet med store og komplekse datamengder:

Datawarehouse

Å samle og strukturere data på en tematisk rettet måte er viktig for å ha et godt grunnlag for videre analyse og rapportering. Vi i RAV Norge har teknologier som støtter både det tradisjonelle datavarehuset, og det nye behovet for data til brukerne av Business Analytics og Performance Management.

Les mer om Datawarehouse
Profilbilde av Atle Melbo

Atle Melbo

Partner


Profilbilde av Bjørn Austrheim

Bjørn Austrheim

Salgsrådgiver


Nyttige linker

Big Data

Begrepet Big Data refererer til datasett som er så store eller komplekse at tradisjonell databehandling ikke strekker til. En høy grad av nøyaktighet i store datamengder fører gjerne til bedre beslutningsprosesser, noe som igjen kan føre til mer effektiv drift, kostnadsreduksjoner og minimert risiko. Vi i RAV har spennende Big Data-løsninger som kan tilpasses dine behov.

Les mer om Big Data
Profilbilde av Fred Alveberg

Fred Alveberg

Partner


Profilbilde av Eskild Næss

Eskild Næss

Partner


Nyttige linker

Data Integration

Ved å integrere data som ligger i ulike kilder, kan du gi brukerne et enhetlig syn på dataene, og det blir lettere å se sammenhenger. Dataintegrasjon er noe som blir mer og mer aktuelt ettersom datavolumet og behovet for å dele data øker. For å kunne sette sammen data for analysebehov, kreves det verktøy som kan sammenslå data fra flere kilder og berike datasettet. Vi i RAV Norge har løsninger som støtter dagens behov for analyse.

Les mer om Data Integration
Profilbilde av Atle Melbo

Atle Melbo

Partner


Profilbilde av Bjørn Austrheim

Bjørn Austrheim

Salgsrådgiver


Data blending

Behovet for å slå sammen data øker stadig, og det er ønskelig at denne prosessen går hurtig og smidig uten at IT-avdelingen nødvendigvis må involveres. Med våre løsninger kan bruker selv integrere data, og på den måte utføre bedre analyser på en effektiv måte.

Les mer om Data blending
Profilbilde av Eskild Næss

Eskild Næss

Partner


Nyttige linker