Implementering av nytt rapporteringsverktøy hos Statnett

Om Statnett

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet og drifter 12 000 km med høyspentlinjer og over 160 stasjoner over hele landet.

Bakgrunn for prosjekt

Statnett ønsket å effektivisere prosessen med å utarbeide rapporter, spesielt med tanke på kvalitetssikring og forankring. Rapportene har flere underleverandører og prosessen besto av klipp og lim av tabeller og grafer, mange versjoner og distribusjon via mail. Følgelig ble mye tid brukt på kontroll og validering av dataene.

Implementering av rapporteringsverktøy

For å forbedre og kvalitetssikre denne rapporteringsprosessen valgte Statnett å implementere Certent Disclosure Management (CDM), i samarbeid med RAV.

CDM er en samhandlingsplattform for «den siste milen» i rapporteringen og baserer seg på kjente verktøy som Word, Excel og Power Point. Det er direkte integrasjon med flere ulike datakilder og endringer i databasen oppdateres dynamisk i rapportene. CDM har innebygde kontrollrutiner, revisjonsspor, tilgangsstyring og valideringsrapporter.

Statnett benytter i dag CDM til å produsere:

  • Ekstern årsrapport
  • Ekstern halvårsrapport
  • Intern kvartalsrapport

Regnskapstall i rapportene hentes direkte ut fra konsolideringsverktøyet Cognos Controller.
Med et tastetrykk genereres rapportene ut i PDF, klare for publisering og trykking.

 

Statnetts erfaringer fra implementering og bruk av CDM:

  • «Tett samarbeid med RAV bidro til en rask implementering»
  • «RAV sikret god dialog mellom IKT-miljø og bruker»
  • «Prosessene med roller og ansvar har blitt tydeligere og mer effektive»
  • «Tilgangsstyring vesentlig da dette er konfidensiell informasjon frem til publisering»

Ønsker du å vite mer om CDM og hvilke muligheter som finnes, ta kontakt for en uforpliktende samtale i skjemaet nedenfor.


Om forfatteren

Sara Bye Rønning

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen