IFRS 16 - fra jan 2019

Ny lovfestet regnskapsstandard for leiekontrakter.
Er dine kontrakter innenfor eller utenfor?

Sjekkliste

  • Inneholder kontrakten en spesifikk fysisk eiendel?

  • Gjelder kontrakten for mer enn 12 måneder?

  • Overgår summen av leien i hele kontraktsperioden mer enn USD 5000, med fradrag av eventuelle service-elementer?

  • Har du som leietaker rett til å styre bruken av eiendelen?

  • Har du som leietaker alle økonomiske fordeler ved bruk av denne eiendelen?

Er svaret JA på ett eller flere av spørsmålene ovenfor har du grunn til å se nærmere på dine kontrakter. Vi bidrar gjerne med å kartlegge aktuelle kontrakter og å legge en plan for innføring.

RAV Norge AS leverer systemløsninger – basert på IBM Planning Analytics – og tjenester som hjelper deg med innføring av IFRS 16.

Vil du vite mer?

Fornavn
Etternavn

Telefon (valgfritt)

E-post

Virksomhet (valgfritt)

Hva ønsker du?