IBM SPSS født på ny!

SPSS født på ny

I år feirer IBM SPSS Statistics (heretter SPSS) 50 år, og i den anledning har IBM lansert et helt nytt og forbedret brukergrensesnitt. Moderniseringen av verktøyet tilfører både nye og unike egenskaper, samtidig som utseendet får et betydelig løft. Dette inkluderer en side for søk etter tilgjengelige analyser og et output-vindu hvor man kan endre analyser og datasett. Sistnevnte vil gjøre det enklere å repetere eller raffinere analyser. I tillegg vil det være en live innføring i de nye egenskapene for å hjelpe brukere i gang.

Arbeidsvindu med faner

Arbeidsvindu med faner

I tidligere versjoner av SPSS har datasettene, output og syntaks åpnet seg som egne vinduer på oppgavelinjen. De vil nå legge seg som nye faner i samme arbeidsvindu. Dette gjør det lettere å holde styr på hvilket datasett man jobber i.

Nytt arbeidsvindu

Nytt arbeidsvindu

En annen spennende endring er at funksjonaliteten i «Variable view» nå er bakt inn i «Data view». Nå vil man benytte «Data view» som arbeidsvindu, hvor endringer på selve metadataene gjøres i et sidevindu (tidligere «Variable view») som vist på bildet ovenfor. Dette er en betydelig forbedring, da man jobber i samme arbeidsvindu hele tiden.

Nytt analysevindu

Nytt analysevindu

Inne i selve «Data view» kan man nå velge «New analysis» og få opp de analysemulighetene man har i SPSS. Disse er først kategorisert i en rekke hovedkategorier som kan drilles ned i mer detaljerte underkategorier. Finner man ikke det man leter etter kan man søke etter den analysen man ønsker i søkevinduet.

Tradisjonell meny

Tradisjonell meny

For å forenkle overgangen til et mer moderne grensesnitt har IBM også gjort de tradisjonelle menyene tilgjengelige hvis man ønsker det. Her er det noen navneendringer på kategoriene, men det er intuitivt hvor de ulike analysene er plassert. I versjon 25 lå for eksempel lineær og logistisk regresjon under «Regression» mens i versjon 26 vil de ligge under «Prediction and Association».

Det er foreløpig ikke kommet en utgivelsesdato, men følg med på vår blogg og LinkedIn-gruppe for å holde deg oppdatert!


Om forfatteren

Sondre Skotte

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen