Hvordan lykkes med planlegging og analyse

feature image ravno Hvordan lykkes med planlegging og analyse

«Stick to the plan» er ofte en god regel. I mange tilfeller er man tjent med å gå tilbake til den opprinnelige planen for sjekke av hva man i utgangspunktet hadde sett for seg. Problemet er at man ofte låser seg til den opprinnelig planen, i for stor grad. Forutsetningene som lå til grunn på planleggingstidspunktet endrer seg som oftest underveis, og har man ikke endret kursen forløpende, kan det få fatale følger. Det er derfor svært viktig å ha gode prosesser for planlegging og analyse for å kunne lykkes i en stadig mer konkurranseutsatt verden.

I en verden, med et uttal av konkurrenter, overlappende produkter, flere markeder, valutaer, renter, skatter og avgifter mm, som endres kontinuerlig, er det utfordrende å følge med i svingene. Komplekse forretningsmodeller med mange usikre faktorer behøver fleksible løsninger for planlegging og analyse, hvor man kan teste ut nye strategier og planer fortløpende, før man setter de ut i livet. For å unngå sub-optimalisering og redundans mellom avdelinger må planene sees i sammenheng og samordnes mellom enhetene. Gammel teknologi gir i liten grad den nødvendige smidigheten og fleksibiliteten som muliggjør dette.

RAV Norge jobber blant annet med IBM Planning Analytics. Sammenlignet med andre analyse-verktøy hvor man også kan «se fremover» i tid, har IBM Planning Analytics innebygd funksjonalitet for enkelt å bygge nye scenarier, forcasts, what-if analyser mm. For virksomheter som ønsker å drive planlegging og analyse på tvers av organisasjonen tilbyr IBM Planning Analytics mange muligheter. Blant annet et eget web-grensesnitt som gjør det enklere for organisasjoner og samarbeide rundt planer, på tvers av hele organisasjonen.

 “Plans are nothing – planning is everything” sa den tidligere amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower.  At en plan ikke betyr noe, er selvsagt noe overdrevet, men at selve planleggingsprosessen for å skape, og for å vedlikeholde planene er vel så viktig, det må vi være enige i. Planleggingsprosessen krever ny innsikt og kunnskap, noe som gir nye muligheter for bedriften.

Ikke gjør planleggingsprosessen unødig komplisert ved bruk av kompliserte regnearkmodeller med mange sammenvevde ark og filer, macroer og formler som peker i alle retninger. Blir prosessen for planlegging og analyse for kompleks og ressurskrevende kan det føre til at planene blir liggende nederst i en skuff, og forblir som de en gang var. Tilpasninger i driften gjøres uten nødvendig bakgrunnssjekk og analyser. Viste det seg i ettertid at planen stemte med hvordan det faktisk ble, kan man jo selvsagt dra den frem på julebordet og briljere med hvor fremsynt man har vært. I motsatt fall ble det kanskje ikke noe julebord i det hele tatt.

Smidige verktøy gjør det mulig å gjøre planlegging og analyse til en kontinuerlig prosess, hvor flere kan bidra inn forbedringsprosessen. Dette er Lean i praksis.


Om forfatteren

Reidar Kjørsvik

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen