Hva er din plan for digital transformasjon?

«Norge dårligst på digitalisering i Skandinavia», kan man lese i DN, 11.6.2018. Videre kan man lese at ledelsen må være mer fremoverlent, og innse at det ikke bare er å kjøpe nye datasystemer. Nye løsninger krever omstilling og ofte store organisatoriske endringer. «Norge er god på basis-behovene, men når det kommer til digitalisering og innovasjon må vi skjerpe oss», sier professor Bård Tronvoll.

Mange av våre kunder er på god vei, men vil si oss litt enige med Tronvoll. For å få et bevisst forhold til sin egen digitale reise bør man starte med en god og gjennomtenkt plan for digital transformasjon. På denne måten kan man unngå å gå til innkjøp av kostbare løsninger som kanskje ikke fungerer optimalt.

Ved å gå mer strukturert til verks, og planlegge transformasjonen bedre, vil man kunne oppnå mye. Her er noen eksempler:

  • Redusere kostnader relatert til prosess- og systemredundans
  • Lettere identifisere nye teknologiske muligheter
  • Erstatte tidkrevende og kostbare systemer
  • Simulere økonomisk effekt/ROI ved å erstatte gamle systemer (what-if)
  • Avdekke nye inntjenings- og innsparingsmuligheter
  • Identifisere GAPS i forhold til optimal prosess-støtte (hvor kan man sette inn tiltak)

Med RAVs planleggings- og analyseverktøyer kan man strukturere kritiske prosesser, interne – og eksterne ressurser, systemer og grad av prosess-støtte. Legger man til graden av automatisering og kostnader relatert til forretningskritiske prosesser, systemer, og «vedlikehold av redundans» mm., og hva man kan oppnå ved å erstatte eller investere i nye løsninger, kan man relativt enkelt beregne hva man har igjen for «digitaliseringen». Legger man til tidsdimensjonen kan man overvåke hvordan graden av automatisering utvikler seg over tid.

Kartlegging av redundans finner man gjerne ved å identifisere viktige informasjonstyper, og koble disse opp mot prosesser. Finner man at mange prosesser og systemer prosesserer den samme informasjonen er det grunn til å se nærmere på potensiale for effektivisering. Har man alt tilgjengelig i et fleksibelt planleggingsverktøy kan slike overvåkingsmatriser settes opp relativt enkelt.

Affinitetsanalyse

Affinitetsanalyse

Legger man til ytterligere detaljer kan man, ved å simulere effekten av å gjøre større endringer i forretningsmodellene, teste ut ulike strategier før man setter de ut i live.

Man lytter selvsagt til eksperter og følger med på tekniske nyheter på sosiale medier, men det er ingen som kjenner din virksomhet så godt som deg selv. Du skal håndtere og bruke din informasjon på smartest mulig måte. Ta kontroll over din digitale transformasjon og gå strukturert til verks! Det er ikke bare å gå til innkjøp av nye systemer. Vi hjelper deg gjerne i gang med analyse av dine prosesser slik at du  får et best mulig utgangspunkt for å lage en god plan.

Prosessanalyse

prosessanalyse

prosessanalyse

Ikke alle prosesser skal automatiseres, men det er viktig å få oversikt, slik at man kan legge inn støtet der man kan oppnå størst mulig effekt.

For å forenkle selve omstillingsprosessen og rett og slett å gjøre det enklere å kommunisere nødvendigheten av å gjøre endringer, er det viktig at du som leder vet nøyaktig betydningen av tiltak som settes i kraft.


Om forfatteren

Reidar Kjørsvik

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen