Fra informatikk på videregående til konsulentstilling hos RAV

«Marius har høyere utdanning i interaksjonsdesign, som gjør at hans spesialitet er basert på en god forståelse av brukerens behov.»

Hvor interessen kom fra

Marius Aasarød tilegnet seg en interesse for IT da han på videregående gikk data og elektronikk-linjen, og hadde flere fag i informatikk. Etter videregående ble høyere utdanning aktuelt og Marius bestemte seg for å ta en bachelor i økonomi. Grunnen til dette er at han er glad i å briljere med tall og mener at stor kunnskap om økonomi er en fordel i dagens marked. Da han hadde fullført bachelorgraden i økonomi valgte han å følge sin lidenskap, og tok dermed en bachelor til, men denne gangen i interaksjonsdesign. Kort tid etter at han var ferdig med bachelorstudiene åpnet dørene seg for Marius til en konsulentstilling hos RAV. Her ventet et jobbmiljø fylt med dyktige kollegaer som Marius i dag jobber side om side med. Hverdagen er preget av samarbeid, variasjon og spennende utfordringer.

Litt om arbeidsoppgavene

Som konsulent har Marius en stor variasjon av arbeidsoppgaver. Han jobber blant annet med Business Intelligence (BI). Dette er en prosess som brukes for å analysere bedriftens data og som gir beslutningstakere mulighet til å utvikle smarte datadrevne løsninger. Marius jobber mye med programvaren IBM Cognos Analytics. Det er en nyere BI-løsning som drives av Artificial Intelligence (AI). Løsningen benyttes som et hjelpemiddel for å finne relevante data, omgjøre data til forståelig informasjon, samt fremstille funnene på en appellerende og smart måte.

Marius sin spesialitet – UX

Marius jobber med det overnevnte på daglig basis, men det er User Experience (UX) som er hans spesialitet. For de som jobber med UX handler det om å sette brukeren i fokus. På denne måten kan de designe og produsere produkter som gjør at brukerens opplevelser er meningsfylte og relevante. Marius har høyere utdanning interaksjonsdesign, som gjør at hans spesialitet er basert på en god forståelse av brukerens behov. Han ser dette i sammenheng med bedriftens forretningsmål og ut fra det designer han løsninger som kommuniserer systemets interaktivitet og funksjonalitet på en effektiv måte.

Fordeler byr også på utfordringer

Marius trives godt hos RAV, men innrømmer at de største fordelene med jobben også byr på noen utfordringer. Den store variasjonen av arbeidsoppgaver tilsier at han alltid har noe å gjøre, men betyr også at han må ha evnen til å omstille seg raskt. Å ha to eller tre konsulentoppdrag på samme dag gjør at Marius ofte må endre tankesett. Siden alle bedrifter har forskjellige behov, må Marius ha evnen til å omstille seg slik at samarbeidet med hver enkelt bedrift blir optimal. En annen spennende utfordring for ansatte i IT-bransjen er den konstante strømmen av ny teknologi. Det dukker stadig opp nye teknologiske løsninger og det er umulig å være ekspert på alle områder. Marius mener likevel at ved å spesialisere seg innen et fagfelt vil en kunne oppnå et fortrinn i arbeidsmarkedet.

Hvorfor RAV

Når vi spurte Marius hvorfor han valgte RAV som sin arbeidsgiver fortalte han oss at han setter pris på den dype og brede kompetansen i selskapet. Kollegaene til Marius er dyktige fagfolk som har forskjellige bakgrunner, utdanninger og spesialiteter. De ansatte utfyller hverandre med egenskaper og talenter som gjør at sammen er de best.


Om forfatteren

Cathrine Thom

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen