Fra doktorgrad til konsulentstilling hos RAV

Gåter, fysikk og matematikk

Det er morsommere å gjøre de tingene man er god på, det syntes i hvert fall Eirik Hoel Høiseth. Hele oppveksten var han interessert i matematikk og han fant tidlig ut at han hadde teken på det. Han likte at alt hadde en fasit og så på det som å løse gåter. Da Eirik skulle utdanne seg var en master i teknologi ved NTNU innenfor fysikk og matematikk et naturlig valg. Ferdig utlært var han dog ikke. Etter mastergraden bestemte han seg for å bli på NTNU for å ta en doktorgrad i matematikk. Da utdannelsen var fullført begynte han å jobbe som konsulent hos RAV, og har nå vært hos oss i over et år.

Arbeidsoppgavene

Eirik jobber til daglig med å bearbeide data, og da sett fra et Data Science og Artifical Intelligence (AI) ståsted. Han jobber mye med verktøyet Python, som er et generelt programmeringsspråk. Dette bruker han ofte i kombinasjon med biblioteket Pandas. Pandas gjør Python til en kraftfull motor for behandling og analyse av data. Eirik beskriver det som «Excel på steroider». Med dette verktøyet kan han importere inn ulike kundedata, rydde opp og strukturere dem. Ved hjelp av andre bibliotek som scikit-learn kan han så gjøre ulike statistiske analyser og anvende maskinlæring opp mot dataene. På denne måten kan han avdekke nye konklusjoner og ny kunnskap for kunden, gjennom å for eksempel finne hittil «ukjente» sammenhenger i dataene. Slik hjelper han kunden med å utnytte sine data effektivt gjennom en datadrevet prosess. Kunden får bedre beslutningsevne, økt forretningsverdi og høyere lønnsomhet.

Det er ikke bare Python og Pandas Eirik bruker. Han bruker også det han beskriver som mer brukervennlige programmer, som SPSS og Alteryx. SPSS er et omfattende, men brukervennlig sett med statistiske verktøy. Man benytter det i prediktiv analyse for å forstå data og forutsi fremtidige trender. Alteryx er en plattform som gir analytikere fleksibilitet til å finne, utarbeide, analysere og operasjonalisere analytiske modeller. Begge disse programmene har den fordelen at flyten av data gjennom analysen presenteres grafisk for brukeren. Dette gjør det enklere for kunder uten omfattende programmeringsbakgrunn å ta eierskap over løsningene.

Fordelene og utfordringene

Eirik trenger ikke lang tenketid når jeg spør hva som er det beste ved å jobbe i RAV: arbeidsmiljøet og kollegaene. RAV har blant annet en dedikert kulturgruppe, og de gjør en berømmelig innsats med å organisere sosiale arrangementer som øker trivselen og samholdet blant det ansatte. Han syntes også at det er interessante arbeidsoppgaver. Det er gøy og givende å få være detektiv og hjelpe bedrifter med å grave fram nyttig informasjon og innsikt.

Av utfordringer trekker Eirik fram at han jobber i en nystartet avdeling i RAV. I pauser mellom oppdrag er det derfor iblant nødvendig å bistå kollegaer med mer administrative arbeidsoppgaver. Samtidig vil han poengtere at denne utfordringen er langt mindre relevant nå enn da han startet. Hans avdeling får et stadig økende antall oppdrag, samtidig som bedriften har vokst markant med over 15 nyansettelser siden han startet i fjor.  

Hvorfor RAV

Etter at Eirik hadde fullført sin master- og doktorgrad syntes han at det hadde vært spennende å jobbe i en konsulentstilling. Han hadde hørt om RAV og anså bedriften som en seriøs aktør i bransjen, da vi allerede hadde vært inne hos en rekke av de største bedriftene i Norge. Derfor søkte han på og fikk stillingen som data og AI-konsulent hos oss.

Eirik sitt tips

Når jeg spør Eirik hva hans tips er for de som ønsker seg inn i bransjen, så svarer han at det er viktig å være aktiv, søkende og oppdatert. Finn verktøy, spesielt innenfor databehandling som du syntes er interessante og tren på dem. Dermed har du noe å vise til når du er på utkikk etter en jobb. I tillegg er det viktig å huske på at konsulentarbeid i betydelig grad handler om kontakt med kunder. Gode sosiale ferdigheter under jobbintervjuet er viktig, da dette gjør bedriften trygg på at du kan representere dem i møte med kunder.


Om forfatteren

Cathrine Thom

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen