Effektivisering av ledelsesrapportering

Effektivisering av ledelserapportering

Det er nødvendig å ha tilgang til presise data, kommentarer og analyser for å treffe rette beslutninger. Ledelsens behov for relevante analyser blir stadig mer aktuelt. Usikkerhet og endringer i økonomien øker behovet for hyppig forecasting og prosjektoppdateringer i de fleste organisasjoner. Effektiv produksjon av detaljerte ledelsesrapporter med gode tekstbeskrivelser er viktig for ledergruppen som stadig ønsker å måle pulsen i markedet.

Regulatoriske krav

Fordeler ved å effektivisere prosessen

En solid løsning for ledelsesrapportering hjelper organisasjoner med å effektivisere og forbedre alle aspekter av prosessen.

Eksempler på dette er:

  • Forbedret governance og kontroll
  • Sammenkobling av kildedata
  • Bruk av tidligere rapporter som malverk
  • Innsyn av endringer
  • Opprettholdelse av revisjonssporet
  • Oversikt over arbeidsflyt og oppgavestyring
  • Bruk av ulike formater fra en enkelt datakilde

Vi i RAV Norge AS er eksperter på ledelses- og styringsrapporter. Lurer du på hvordan du kan effektivisere din prosess? Ta kontakt i skjemaet under.


Om forfatteren

Benny Rasmussen

Sales manager

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen