Predictive Discovery

Avansert analyse er en gruppering av teknikker for å forutsi fremtidige resultater. Prediktiv analyse, simulering og optimalisering skaper innsikt som kan forvandles til nye forretningsmuligheter. Eksempel på bruksområder er: å forutsi forbrukerbehov, identifisere pasientens helseproblemer før de oppstår, forutse feil i produksjonsutstyr og oppdage uregelmessigheter for å redusere risikoen for svindel i finansbransjen.

RAV har lenge forsvart bruk av analytiske og prediktive muligheter i planlegging og prognoser. Vi har konsekvent jobbet med bedrifter for å bringe kontinuerlige planleggingssykluser inn i hjertet av hvordan de gjør forretninger. Vi er en integrert del av planleggingsprosessen hos mange store selskaper, og hjelper dem med å utnytte de tradisjonelle ledende teknologiene innen dette feltet. Nå leder vi også veien med enda mer brukervennlige og effektive løsninger. Disse kan leveres enten på stedet eller i skyen, for å forenkle og gi enda mer verdi til kunden raskere.

Våre lag har hjulpet ledelsen til å involvere nøkkelpersonell aktivt i planlegging av etterspørsel og drivere for å forbedre evnen til å styre virksomheten, identifisere og handle på muligheter og utfordringer, og øke forretningsforståelsen med de involverte i prosessen.

Under kan du se noen av de casene vi jobber med.

BB Computerteknikk AS

BB Computerteknikk er den ledende tilbyder av helhetlige løsninger for baggasjehåndtering på norske flyplasser.

Alle kjenner på stresset rundt prosedyren for innsjekk på en flyplass. Alt skal være self-service, men køen ved automatene for innsjekk og utskrift av bagasjetagger er ofte en utfordring. Fungere de, er de online, fungerer denne terminalen for mitt flyselskap, er det tomt for papir, etc.

Nå kan mye av dette endres ved å flytte hele innsjekkingen og utskrift av bagasjetagger til tagomater som er utplassert ved togstasjoner eller parkeringsplasser som er naturlig å bruke på veien til flyplassen. Dermed kan du med ferdig tagget bagasje gå rett til bagasje-drop og videre direkte til sikkerhetskontrollen og du er inne på flyplassen. Mye tid og stress er spart på selve flyplassen. Dette er mulig ved å bruke ny teknologi og prosesser som ligger tilrettelagt i «skyen».

Les hvordan

Ruter

Ruter ønsker å tilby en kollektivreise som er best mulig egnet for hver og en av oss. I 2016 hadde kollektivtransporten 350 millioner påstigninger i Ruters område. Dette er en økning på 16 millioner sammenlignet med året før og representerer en vekst på 4,9 prosent. Trafikkvekstmål for 2017 vil i snitt være på 5 prosent, med en fordeling på ca 4,5 prosent i Oslo og ca 6 prosent i Akershus.

Ved å forstå mer av hver enkelt av oss sitt reisemønster gjennom spørreundersøkelser og benytte de dataene som i dag samles automatisk inn ved på- og avstigning, kan en gjennom avanserte statistiske modeller visualisere bl.a. på kart, ulike heat diagrammer som viser hvordan «individer i et område» benytter Ruters tilbud i dag og evt om de vil bruke det mer ved ulike endringer eller tilpasninger av traséer.

Dette er mulig ved å bruke de data en har i dag for regelmessige simuleringer for å bedre rutetilbudet for hver og en av oss.

Les hvordan

Statnett SF

Statnett SF er systemansvarlig for det norske kraftsystemet. Dette innbefatter utbygging og drift av høyspentlinjer og transformatorstasjoner. Statnett SF drifter om lag 11 000 km høyspentlinjer og 150 transformatorstasjoner, og har i tillegg ansvar for kraftforbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Mandatet for case vi vant og nå jobber med er følgende Statnett ser behov for en effektivisering og forbedring av verktøy for analyse, håndtering av store datamengder, visualisering og statistikk. Statnett skal ta i bruk teknologier som BigData, IoT og Analytics i dette arbeidet. Dette er en del av et prosjekt som skal levere en ny og forbedret analyseløsning tett integrert med Statnetts øvrige IKT-infrastruktur.

Gjennom dette ønsker Statnett å effektivisere analysearbeidet kvalitets- og kvantitetsmessig, og dermed skape bedre beslutningsunderlag for drift (også i driftsøyeblikket) og underlag for forbedringsarbeid.