Internet of Things

Vårt fysiske miljø genererer enorme mengder data. Vi samler, lagrer og analyserer data fra sensorer knyttet til produksjonsmaskiner, bygninger, butikklokaler, byer, boliger og produktene vi bruker hver eneste dag. Basert på dette kan vi automatisere handlinger, forutsi forhold før de oppstår, og forhindre feil.

Innsiktene vi samler fra disse store dataene, hjelper oss med å lede kundene våre til en ny måte å tenke på. Handlingsbar, sanntidsinnsikt gir våre kunder mulighet til å handle raskere enn konkurransen. Kontinuerlig kontekstuell bevissthet muliggjør overlegen kundeopplevelse, utløser hendelser for å forutse og svare på brukerens behov før de selv er klar over dem.

Vi tilbyr våre kunder en unik kombinasjon av ferdigheter i sensorteknologi, algoritmer, avansert analyse, cloud computing, maskinlæring og tilpasset utvikling.