Decision Optimization

For å lykkes i dagens komplekse og stadig skiftende miljø, trenger bedrifter å få rask innsikt i sin virksomhet og oversette disse innsiktene til handlinger. Sammen med IBM tilbyr vi en løsning som gjør det mulig for organisasjoner å bygge bro mellom innsikt og handling.

Tradisjonelt gir prediktiv analyse en prediksjon eller innsikt i hva som sannsynligvis vil skje, og beslutningsoptimalisering tilbyr en anbefaling fra et sett med mulige handlinger.

Les mer om dette White paper fra IBM.

White paper