Det starter med en god plan

DilbertComic_Knowledge-Power

Mange av dagens samfunnsoppdrag er ganske kompliserte. Helsevesenet er ikke noe unntak. Oppgavene er mange og prioriteringene er tøffe. Det er vel ingen av oss som ønsker å bli prioritert bakover i køen når vi eller en av våre nærmeste er syke eller føler oss dårlige.

En god plan er grunnlaget for å levere godt på tildelt samfunnsansvar. Planen skal sikre riktig prioriteringer og god utnyttelse av tildelte ressurser. Hvilke økonomiske rammer er gitt? Hvilke menneskelige ressurser er tilgjengelig? Har medarbeiderne rett kompetanse? Hvordan er infrastrukturen? Er det tilrettelagt for digitalisering?

I helesektoren kunne vi stilt følgende spørsmål. Hvor mange pasienter har vi behandlet? Hvor forventer vi at «trykket» blir til neste år? Hva er overordnede mål for helsesektoren? Hvordan kan vi bidra best til det overordnede målet?

Hvordan sikrer vi gode svar på alle disse spørsmålene?

Vi ser at dette fort blir veldig komplisert og det er ikke noe hver enkelt av oss overskuer. En god strategi med føringer for hva som er viktig på et overordnet nivå vil være til stor hjelp og helt nødvendig for et fornuftig startpunkt på en god plan.

I 2013 laget New Hampshire PHS i USA et forbedringsprogram som har satt retning for deres arbeid fram til 2020. Hva har de gjort for å få svar på de spørsmålene som er nødvendige for planleggingen? De har kalt det «Wisdom». Her har de gjort jobben med å samle, strukturere og sammenstille alle data som er relevant for deres styring og planlegging. Med dette som utganspunkt så er det blitt lettere å legge gode planer. Bemanningsplaner er et typisk eksempel på et område som er krevende for ledelsen. NTNU demonstrerer hvordan de har løst oppgaven.

Eksemplene over viser hvordan institusjoner har begynt på sin digitale reise. Vi ser også en fellesnevner i slike organisasjoner at de har innsett behovet for deling og for å være aktuelle i dagens samfunn. Vi registrerer en positiv trend for deling både i offentlig – og privat sektor. Går vi til New Hampshire eksempelet ser vi hvordan de har tilrettelagt for at andre organisasjoner også skal kunne ta del i deres Wisdom.

Hvor er du på den digitale reisen?


Om forfatteren

Fred Alveberg

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen