Innovasjon – ikke nødvendigvis «invention»

Når vi snakker om innovasjon tenker vi ofte på en ny gjenstand eller teknologi som kan bidra til å gjøre hverdagen lettere, smidigere og kanskje til og med billigere. Men er dette egentlig tilfelle? Er …

Fra revisorstudiet til seniorkonsulentstilling hos RAV

«Som seniorkonsulent kan Jannicke bistå kunden med deres helhetlige virksomhetsstyring, samt tilpasse produkter slik at de fungerer best mulig i selskapet.» Revisjon, konsulent og master of management Rett etter fullført revisorutdanning startet Jannicke Aarstad som …

RAV gir 250 middager til de som gruer seg til jul

Ansatte i og selskapet RAV Norge AS ønsker å gi noe tilbake gjennom et sosialt engasjement (Corporate Social Responsibility), ved å gi 250 middager til de som gruer seg til jul. Støtten gis gjennom Kirkens …

Smidige løsninger og den digitale transformasjonen

Det snakkes mye om smidige løsninger. Virksomhetsstyring blir stadig viktigere. Planleggingen gjøres om til kontinuerlige prosesser. Man må ta hensyn til både «in-house» informasjon og ustrukturert informasjon (blogger, sosiale medier og andre nettkilder). De nye …

IBM SPSS født på ny!

SPSS født på ny

I år feirer IBM SPSS Statistics (heretter SPSS) 50 år, og i den anledning har IBM lansert et helt nytt og forbedret brukergrensesnitt. Moderniseringen av verktøyet tilfører både nye og unike egenskaper, samtidig som utseendet …

Hovedkomponentanalyse til ansiktsgjenkjenning

Introduksjon Hovedkomponentanalyse (prinicipal component analysis eller PCA) er et sentralt verktøy i Data Science. Dataene vi samler inn har ofte hundrevis av dimensjoner, altfor mange til å bruke direkte i en modell. Ved å bruke …

Hva er din plan for digital transformasjon?

«Norge dårligst på digitalisering i Skandinavia», kan man lese i DN, 11.6.2018. Videre kan man lese at ledelsen må være mer fremoverlent, og innse at det ikke bare er å kjøpe nye datasystemer. Nye løsninger …