RAV Webinar: Search-driven analytics med ThoughtSpot

Velkommen til et webinar der vi presenterer ThoughtSpot og demonstrer ny og search-driven analytics, en revolusjonerende teknologi innen beslutningsstøtte. I løpet av 30 minutter får du vite hvordan man kan gi alle brukere i organisasjonen …

Hva er search-driven analytics?

Har du noen gang tenkt; «hvorfor kan jeg ikke bare søke etter mine data i Datavarehuset eller fra ERP systemet, akkurat sånn som jeg gjør i Google?» Med search-driven analytics så kan du det! Et eksempel på …