Introduction to data streaming

In economies where the role of big data is ever-increasing, companies turn to business intelligence and reporting tools to have their data analyzed and presented in a precise and readable format. One of the solution …

RAV Open 2017

Vi har gleden av å invitere til RAV Open 2017. Dette er et åpent arrangement ment for våre eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere. Det er lagt opp til å være en uformell og sosial …

Big Data – En kort innføring

Hva er Big data? Den mest utbredte definisjonen på Big Data er data som kjennetegnes av de 3 V-ene Volume (volum), Variety (variasjon) og Velocity (hastighet). I 2012 kom Gartner med denne definisjonen av Big …

IKT som den nye oljen

I Aftenposten for noen dager tilbake skriver konsernsjef Sigve Brekke i Telenor om «det digitale skiftet» og IKT som den nye oljen. Det er hyggelig å lese at vi som jobber i IKT-bransjen forventes gode …

Konsolidert kontantstrøm i Cognos Controller

Kunne du tenke deg en automatisert og korrekt kontantstrømsrapport (cashflow report) på enhetsnivå og konsolidert nivå, med og uten oppkjøpseffekter, valutaeffekter og i tråd med gjeldende IFRS?  RAV hjelper deg med å få kontroll på pengestrømmene …

Vi har aldri vært mere synlige!

Hei, Tidligere har det kunne være en utfordring å finne kontoret vårt, men det er det heldigvis ikke lenger. Vi har i dag fått montert nytt flott skilt som viser veien!