Effektivisering av ledelsesrapportering

Effektivisering av ledelserapportering

Det er nødvendig å ha tilgang til presise data, kommentarer og analyser for å treffe rette beslutninger. Ledelsens behov for relevante analyser blir stadig mer aktuelt. Usikkerhet og endringer i økonomien øker behovet for hyppig …

Å arbeide med virtuelle dimensjoner i Planning Analytics

En av IBM Planning Analytics store fortrinn er at vi kan opprette virtuelle dimensjoner fra attributtbaserte hierarkier. Denne funksjonaliteten åpner en helt ny verden av fleksibilitet når det kommer til dataanalyse. Sammenlignet med tilsvarende plattformer …

Er du riktig lisensiert på IBM programvare?

RAV Norge AS hjelper deg med tjenester for å sikre at du er riktig lisensiert på IBM programvare. Hvis din bedrift har IBM-software og lisensavtalen er basert på Processor Value Units (PVU), så er man …

Hvordan lykkes med planlegging og analyse

feature image ravno Hvordan lykkes med planlegging og analyse

«Stick to the plan» er ofte en god regel. I mange tilfeller er man tjent med å gå tilbake til den opprinnelige planen for sjekke av hva man i utgangspunktet hadde sett for seg. Problemet …

Introduction to data streaming

In economies where the role of big data is ever-increasing, companies turn to business intelligence and reporting tools to have their data analyzed and presented in a precise and readable format. One of the solution …