Introduction to data streaming

In economies where the role of big data is ever-increasing, companies turn to business intelligence and reporting tools to have their data analyzed and presented in a precise and readable format. One of the solution …

Big Data – En kort innføring

Hva er Big data? Den mest utbredte definisjonen på Big Data er data som kjennetegnes av de 3 V-ene Volume (volum), Variety (variasjon) og Velocity (hastighet). I 2012 kom Gartner med denne definisjonen av Big …

Hadoop 10 år

28. januar 2006 så Hadoop verdens lys for første gang, og i år er året vi feirer 10 års jubileum. Det er mye som har skjedd gjennom de siste 10 årene. For eksempel antall komponenter som har vært …

Hadoop Summit Dublin 2016

Hadoop Summit 2016 er en årlig begivenhet som samler tusenvis av fagfolk innen Big Data og Hadoop. I år ble den europeiske utgaven arrangert i Dublin med ca. 1400 deltakere fra 46 land. Det er Hortonworks …