ESMAs ESEF-mandat

Hva er ESEF-mandatet? Det kan av mange oppleves som veldig teknisk å måtte ta stilling til det nye mandatet, så la oss se hva kravet egentlig betyr:European Securities and Markets Authority (ESMA) har fått oppgaven …

CDM release 29 – Hva er nytt?

Certent Disclosure Management (forkortet CDM) er en samhandlingsplattform for «den siste milen» av rapporteringen og er et verktøy som kan brukes til både eksterne og interne rapporter. Du kan koble CDM mot flere ulike datakilder, …

Effektivisering av ledelsesrapportering

Effektivisering av ledelserapportering

Det er nødvendig å ha tilgang til presise data, kommentarer og analyser for å treffe rette beslutninger. Ledelsens behov for relevante analyser blir stadig mer aktuelt. Usikkerhet og endringer i økonomien øker behovet for hyppig …

Implementering av nytt rapporteringsverktøy hos Statnett

Om Statnett Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet og drifter 12 000 km med høyspentlinjer og over 160 stasjoner over hele landet. Bakgrunn for prosjekt Statnett ønsket å effektivisere prosessen med å utarbeide rapporter, …

Er du klar for land-for-land rapporteringen?

I 2013 vedtok OECD- og G20-landene en felles handlingsplan: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) med forslag til 15 tiltak for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av landenes skattegrunnlag. Tiltakspunkt 13 i …