Er du klar for land-for-land rapporteringen?

I 2013 vedtok OECD- og G20-landene en felles handlingsplan: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) med forslag til 15 tiltak for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av landenes skattegrunnlag. Tiltakspunkt 13 i …