Effektivisering av ledelsesrapportering

Effektivisering av ledelserapportering

Det er nødvendig å ha tilgang til presise data, kommentarer og analyser for å treffe rette beslutninger. Ledelsens behov for relevante analyser blir stadig mer aktuelt. Usikkerhet og endringer i økonomien øker behovet for hyppig …

Implementering av nytt rapporteringsverktøy hos Statnett

Om Statnett Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet og drifter 12 000 km med høyspentlinjer og over 160 stasjoner over hele landet. Bakgrunn for prosjekt Statnett ønsket å effektivisere prosessen med å utarbeide rapporter, …

Er du klar for land-for-land rapporteringen?

I 2013 vedtok OECD- og G20-landene en felles handlingsplan: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) med forslag til 15 tiltak for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av landenes skattegrunnlag. Tiltakspunkt 13 i …