Prescriptive Analytics

Vi vet hvor mye tid og arbeid som legges ned hos våre kunder for å fatte best mulig avgjørelser hver dag. Derfor har vi utviklet metodeverk for preskriptiv analyse hvor vi spiller på lag med våre kunder. Vi går hele reisen sammen slik at analysen gjenspeiler kundens egne vurderinger fra start til ferdig produkt.

Metodeverket er komplekst, men vi jobber for å gi kunden «ratt og pedaler» for å kunne styre retningen selv om man ikke forstår alt som skjer under panseret. For til syvende og sist skapes ikke verdi av kloke maskiner, men av kloke mennesker med gode verktøy. Vi har kompetanse i et mangfold av planleggingsverktøy, analyseplattformer, IT-systemer og Data Science produkter. Dermed kan vi finne den løsningen som passer best for akkurat dere, uansett størrelse eller kompleksitet.