Guided Analytics

Med Guided Analytics mener vi at mottakeren av analysen får tilgang på en del forhåndsbestemte dimensjoner og måltall, samt at kildene som oftest allerede er satt opp på forhånd. Et noe forenklet eksempel på dette ville være å sette opp en generisk analyse for salg i Norge. Brukeren kan for eksempel filtrere på region eller produktlinjer. Guided Analytics er en brukervennlig løsning for deg som ikke har behovet for å selv se all rådata på
detaljnivå.

Frihet og fleksibiliet med RAV

De som anvender løsninger fra RAV opplever frihet når de får tilgang på informasjon, samt mulighet for å hekte på egne kilder. Dette gjør at enhver bruker kan oppdage nye funn i forretningens data uten å belaste IT-avdelingen.

RAV gir deg rask innsikt

Avdelinger kan utforske trender med dra og slipp funksjonalitet, samtidig som beste praksis kommuniseres i sanntid. Dette tilrettelegger for en hyggelig og engasjerende analytisk opplevelse. Innsikt oppdages raskere, noe som igjen skaper eksponentiell verdi for kunden. Med Guided Analytics fra RAV kan du og din bedrift fatte bedre beslutninger.

Profilbilde av Eskild Næss

Eskild Næss

Partner


Profilbilde av Bjørn Austrheim

Bjørn Austrheim

Salgsrådgiver