Descriptive Analytics

Det er vanlig å se på de historiske dataene på et aggregert nivå, og man bruker gjerne «antall» eller «summert» for å beskrive tilstanden. Data blir presentert på et format som enkelt kan leses og forstås av forretnings- og sluttbrukere. Man får svar på spørsmål som «Hva skjedde?» eller «Hva skjer?» ved å bruke liste- eller matrisetabeller samt klassiske grafer som kakediagrammer og linjegrafer. Enkelt fortalt får man med deskriptiv analyse presentert historiske data på et informativt format, men uten dypere analyse. 

For å organisere og gjøre det lettere å tolke informasjon brukes metoder som dataaggregering og -utvinning. Det er et mål å oppnå felles forståelse for dataene gjennom standardisering. Deskriptiv analyse er viktig da det gjør det mulig å lære av historien eller forberede data for videre analyse.