Business Analytics

Som en av de ledende ekspertene innenfor helhetlig virksomhetsstyring, har vi i RAV Norge stor kunnskap innen Business Analytics. Business Analytics handler om å analysere bedriftens resultater og ytelse, for å skape bedre resultater i fremtiden. Vi har en rekke løsninger som gjør denne jobben lettere som vi har delt inn i følgende kategorier:

Visual Analytics

Visual Analytics handler om å bruke visuelle verktøy for å sammenstille informasjon og få denne presentert på en god og forståelig måte. Med våre løsninger får du en interaktiv oversikt som gjør at du vil oppdage mønstre i datagrunnlaget som ikke var tydelige fra før. Dette er ikke minst en god måte å presentere komplekse data for kollegaer og samarbeidspartnere.

Les mer om Visual Analytics
Profilbilde av Eskild Næss

Eskild Næss

Partner


Nyttige linker

Guided Analytics

Med Guided Analytics får mottaker av analyse tilgang på en del forhåndsbestemte dimensjoner og måltall, i tillegg til at kildene ofte er satt opp på forhånd. Dette er en brukervennlig løsning for deg som ikke har behov for å se på alle rådata på detaljnivå. Med Guided Analytics fra RAV slipper du å belaste bedriftens IT-avdeling da alt er tilrettelagt på forhånd.

Les mer om Guided Analytics
Profilbilde av Eskild Næss

Eskild Næss

Partner


IT Managed Analytics

IT Managed Analytics er operasjonelle analyser og rapporter som er utviklet av profesjonelle for bruk i den øvrige organisasjonen. Våre løsninger imøtekommer krav til trygghet og sporbarhet, og gir deg full oversikt over dataene på alle tidspunkter i prosessen. Denne løsningen har normalt en noe lengre utviklingstid enn Visual Analytics og Guided Analytics, grunnet krav til kvalitetskontroll og kompleksitet.

Les mer om IT Managed Analytics
Profilbilde av Atle Melbo

Atle Melbo

Partner


Profilbilde av Bjørn Austrheim

Bjørn Austrheim

Salgsrådgiver


Nyttige linker

Predictive Analytics

Prediktive analyser handler om å finne sannsynlige effekter av beslutninger. Ved å ta høyde for historikk og makroøkonomiske forhold øker treffsikkerheten i planmodellen, og du kan se forventet effekt av ulike hendelser.

Les mer om Predictive Analytics