Å arbeide med virtuelle dimensjoner i Planning Analytics

En av IBM Planning Analytics store fortrinn er at vi kan opprette virtuelle dimensjoner fra attributtbaserte hierarkier. Denne funksjonaliteten åpner en helt ny verden av fleksibilitet når det kommer til dataanalyse. Sammenlignet med tilsvarende plattformer har IBM differensiert sitt produkt ved å innføre virtuelle dimensjoner. Dette gjør at analytikere har større fleksibilitet i selve utformingen av løsninger, og kan lettere fokusere på det som er relevant for sin enhet. Med dette får de også en unik mulighet til å kunne gjennomføre grundigere og dypere analyser. Men hva er virtuelle dimensjoner?

Kjært barn har mange navn, noen omtaler de som virtuelle dimensjoner, andre som attributthierarkier eller virtuelle hierarkier. I hovedsak er det snakk om dimensjoner som er opprettet i en eksisterende planning modell. De virtuelle dimensjonene er ikke en del av datamodellens faktiske utforming, men snarere dimensjoner som etableres basert på brukernes behov når behovet oppstår. Dimensjonene bygges opp av elementets attributtverdi i en eksisterende dimensjon. Attributter kan opprettes, erstattes eller fjernes øyeblikkelig, noe som gir enorm fleksibilitet i rapporteringen til en dynamisk og levende organisasjon som stadig endrer seg.

Når en virtuell dimensjon opprettes har den samme funksjonalitet som hvilken som helst annen dimensjon i løsningen. Den kan velges for rapportering, filtrering eller brukes som et mål for manuelle input.

Konseptet virtuelle dimensjoner kan i utgangspunktet være vanskelig å forstå, selv for en erfaren TM1 modellerer. I grove trekk kan de beskrives slik: Virtuelle dimensjoner er en måte å analysere data, hvor vi ved hjelp av flere kategoriseringer kan gå dypere og grundigere inn i dataene.

I utgangspunktet kommer virtuelle dimensjoner bare med to nivåer, men ved bruk av TurboIntegrator-skripting kan et dypere hierarki med flere nivåer opprettes. Sikkerheten på elementene installeres på samme måte.

Så hva er egentlig fordelene med virtuelle hierarkier kontra eksisterende hierarkier? Ved bruk av færre dimensjoner i en kube spares RAM-minne og i tillegg vil datamodellen også prestere bedre. Bedre ytelse, intuitiv modellering og optimaliserte kuber gir mindre kompleksitet, bedre responstid og mer brukervennlighet. Et eksempel på dette er i forbindelse med «self-service» modellering. Vedlikehold av dimensjoner blir også mindre omfattende da de vedlikeholdes enten ved en importprosess fra en kilde, eller manuelt i en enkelt dimensjon. Dette kan enten gjøres i Planning Analytics Workspace eller i administratorverktøyet TM1 Performance Modeler.

Virkningen av virtuelle dimensjoner vil være ulik for eksisterende- og nye datamodeller som bygges. For eksisterende modeller vil bruken av virtuelle dimensjoner legge til grunn for mer fleksibilitet. Dette gjør den ved å utvide eksisterende strukturer uten at en berører eksisterende datamodell og allerede etablerte regler. Det vil eksempelvis kreve mye mer arbeid å gå igjennom reglene til en kube dersom det legges til en ny «fysisk» dimensjon, enn ved å utvide en eksisterende dimensjon som allerede er i kuben med attributthierarkier.

For nye løsninger gjør virtuelle dimensjoner det enklere å designe datamodellen. Dette skaper større fleksibilitet i løsningen med tanke på fremtidig skalerbarhet. Allerede i planleggingsfasen bør det vektlegges at dette blir en helt ny måte å bygge kuber og tilhørende rapporter på.

Litt nysgjerrig på virtuelle dimensjoner? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under for å lære mer om hvordan denne funksjonaliteten kan gi økt verdi og fleksibilitet til din planning-løsning.


Om forfatteren

Jannicke Aarstad

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen